featured image

Kooi Alarmcentral & vagtcentral

24/7 forbundet til Kooi’s vagtcentral

Kooi Alarmcentral

Kooi Alarmcentral er en 24/7 vagtcentral med venlig, personlig og kunderettet service. Vi har hovedsæde i Drachten i Holland med kontor i en bygning, der tidligere blev anvendt som bank. Bygningen har skudsikre vinduer, murene er af armeret beton, indbrudssikre foranstaltninger, højteknologisk kameraovervågning og adgangskontrol: det perfekte sted til en professionel vagtcentral. Udstyret med det mest moderne sikkerhedssystem, modstandsdygtig i tilfælde af katastrofer og kameraovervågning med backup nødfaciliteter.

24/7 overvågning

I vagtcentralen analyseres og håndteres alle signaler fra alle tilsluttede kamerasystemer. Den rette kombination af mennesker og teknik gør det muligt at døgnovervåge byggepladsen, bygningen eller det (tekniske) system. Alle objekter overvåges aktivt døgnet rundt. Læs mere om vores midlertidige sikring her.

Alarmberedskab efter gældende protokoller

Ved detektion af ubeføjede og ubudne personer gennemføres en hurtig analyse af situationen, og ud fra det bestemmes der, hvad der sker. Det kan være alt fra aktivering af sirenen til kontakt med sikkerhedsvagt eller politi. Det hele sker effektivt og efter gældende alarm-protokoller. Efter hver alarmudløsning får du en rapport af vores analyse og de udførte handlinger, suppleret med tydeligt billedmateriale fra overvågningskameraerne.

Vores kommunikationsrum er PAC-certificeret i henhold til den Europæiske EN 50518 standard.

Fordele

Kooi Alarmcentral tilbyder døgnovervågning på byggepladsen, på stedet eller det (tekniske) system.

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg vælger et alarmcentralselskab?

Når du skal vælge alarmcentralselskab, er det vigtigt at du sikre dig, at deres vagtcentral lever op til lov om vagtvirksomhed samt kunne levere en høj kvalitet under ordentlige forhold. Dette er for at sikre den bedste service og rette håndtering af eventuelle sikkerhedsmæssige situationer.

Herunder er der 6 gode råd fra SikkerhedsBranchen, der kan hjælpe dig med at vurdere om en vagtcentral lever op til de forventede krav.

Kooi Security stræber derfor efter at leve op til disse 6 råd:

  1. Alarmcentralen skal leve op til de danske love og krav.

Det er vigtigt, at vagtcentralen har den rette autorisation udstedt af politiet, hvilket er et lovkrav for at drive et vagtfirma.

  1. Vagtcentralens ansatte skal have godkendelse af politiet

Når en vagt er godkendt, skal denne synligt bære sit personlige vagtkort, eller som minimum have vagtkortet på sig, så det til enhver tid kan forevises.

  1. Alarmcentralen skal være overenskomstdækket

Det er ikke lovpligtigt, men med en overenskomst sikre du at vagterne arbejder under ordentlige arbejdsvilkår til den rette løn. Om vagtcentralen er overenskomstdækket, kan ses her. Hvis sådan en brancheoverenskomst ikke er indgået, undersøg da om der er indgået en anden tilsvarende.

  1. Vagtcentralen skal være ISO 9001 certificeret

Dette er dog heller ikke lovpligtigt, men anbefalelsesværdigt, da det sikre en god kvalitet, seriøst arbejde og ordnede-, veldokumenterede- og kontrollerede forhold.

- Denne kan man evt. bede om en kopi af.

  1. Vagtcentralen skal være ordentligt forsikret.

- Som minimum skal der være tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

- Er der en bil tilknyttet skal denne også have den lovpligtige motoransvarsforsikring.

- Har man udleveret adgangsgivende midler som f.eks. nøgler, skal der tegnes en nøgleansvarsforsikring, der som minimum dækker udgifterne til omlægning af cylindre osv.

- Er der tale om en vagt med hund, skal hunden som minimum have tegnet den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

  1. Der skal være ordentlige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold.

- Er der beskrevet en sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik der også omhandler aftalen mellem vagtcentral og kunde?

- Der skal være udarbejdet instrukser der beskriver særlige arbejdsmiljømæssige forhold der arbejdes under og hvilke redskaber der skal benyttes.

- Sikre at arbejdstidsreglerne bliver overholdt, ved at spørge ind til vagtplaner på en specifik opgave.

- Derudover kan man undersøge hvilke velfærdsmæssige forhold vagterne arbejder under – Er der et tilgængeligt toilet, opholdsrum, køleskab osv.?

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

Hvad er fordelene ved at have tilknyttet en alarmcentral?

Med en digital overvågning i form af de installerede videokameraer og dig som virksomhedsejer ved hjælp af en digital enhed (en computer, tablet eller smartphone), tænker du måske du har sikret din virksomhed optimalt – også i den grad! Men hvad nu hvis du kunne sikre din virksomhed på et endnu højere et plan?

Er du af og til nervøs for at møde synet af en brudt dør eller vandaliserede bygninger, når du møder op på din arbejdsplads? Forståeligt nok, for der er nemlig større risiko for indbrud om natten, hvor du som ejer ligger og sover. Det vil derfor være altafgørende, at nogen kan holde øje med din virksomhed 24/7 og sikre at den rette reaktion og handling bliver udført, så både myndighederne kan få fat i de ansvarlige i tide men også minimere eventuelle skader og økonomiske tab. Dette er specielt vigtigt ved brandulykker, da hvert sekund tæller i sådan en situation og der derfor skal handles i tide, så skaden begrænses så meget som muligt. Læs mere om vores branddetektion her.

En væsentlig fordel, ved at der er en alarmcentral med en vagtcentral tilknyttet dit sikkerhedsabonnement, er reaktionstiden og den aktive handling der er vurderet på baggrund af en analyse af den specifikke situation. Dette minimerer eventuelle bygnings- og produktskader samt økonomisk tab ved tabt arbejdsfortjeneste, manglende materialer og værktøj.

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

Har min virksomhed virkelig brug for en alarmcentral?

Det er en større tryghed for dig som virksomhedsejer, at der er professionelt uddannede folk der er trænet til at tage en hurtig og effektiv beslutning i hvilken som helst sikkerhedsmæssig situation. Det betyder samtidig, at du ikke behøver bruge hverken energi eller ressourcer på at planlægge eller udarbejde protokoller for alverdens tænkelige situationer.

En 24/7 alarmcentral sørger også for, at du hurtigst muligt får besked hvis det alligevel skulle ske, at der opstod en kritisk situation efter fyraften. Med dette i tankerne, kan du trygt tage hjem fra arbejde og nyde din fritid uden at skulle bekymre dig om sikkerheden på din arbejdsplads. Hvis en situation skulle opstå, ved du, at du bliver underrettet som den første lige så hurtigt situationen opstår.

Med en alarmcentral minimeres den efterfølgende behandling af situationen, da man har begrænset skaden væsentligt og dermed også det arbejde der ligger i at genetablere det tabte igen.

En anden fordel er, at der altid er en direkte og personlig kontakt tilgængelig, hvilket skaber en tryghed for både dig og dine ansatte. Der er derfor altid hjælp at hente i en tvivlsom situation, hvor der søges råd og vejledning i forbindelse med sikkerheden på arbejdspladsen. Dette giver også dine ansatte en følelse af, at det er en sikker arbejdsplads at arbejde på og er dermed også med til at øge arbejdsglæden.

Vigtigst af alt skaber den visuelle tilstedeværelse af overvågningen, i form af kameraer og skiltning af liveovervågningen, en større sikkerhed i sig selv, da det afskrækker mulige indtrængende da risiciene nu er højere og dermed også langt mindre tiltalende.

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

Hvorfor skal jeg vælge Kooi Security som min vagtcentral?

Efter mange år i vagt- og sikkerhedsbranchen og med stor international erfaring, har Kooi Security nu over 70 eksperter, fem filialer og en kundevifte spredt ud over hele Europa og Sydafrika.

Dette sker ikke sovende, og derfor er vores kunder i trygge hænder når de vælger at samarbejde med Kooi Security.

Det er vigtigt for os, at kundeservicen er i top med en personlig og kompetent kontaktperson der sikrer en professionel håndtering af alle sikkerhedsmæssige situationer inden for vores faglige område. Derudover stræber vi efter at udvikle ny og innovativ teknologi inden for sikkerhedsbranchen, der skal skabe en endnu større sikkerhed og tryghed for vores kunder. Vi sætter derfor stor pris på vores kunders feedback og modtager glædeligt forslag og udfordringer til nye teknologiske midler.

Med vores 24/7 alarmcentral, og tilknyttet vagtcentral, sikrer Kooi Security en professionel og effektiv overvågning af din virksomhed, der med den seneste teknologi og liveovervågning minimerer risikoen for indbrud, hærværk eller brand betydeligt. Samtidig lever vi op til de gældende protokoller, så du altid har dokumentation på de udførte handlinger og arbejdsmetoder.

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

Vores kunder