featured image

Branddetektion i hele danmark

I processen med affaldshåndtering er risikoen for selvantændelse og brande betydelig. Affalds- og genbrugsindustrien gør alt for at reducere risikoen for brande. Specielt hertil har vi udviklet UFO Red.

Med et roterende thermometrisk kamera måler UFO Red kontinuerligt temperaturen i affaldsdepotet. Når den målte temperatur overstiger den indstillede alarmgrænse, sendes der omgående et signal til vores certificerede alarmcentral (PAC). Vi behandler alarmen med højeste prioritet, og din protokol igangsættes straks.

UFO Red er ideel til overvågning af temperaturer i store mængder (affalds)produkter, som er brandfarlige eller selvantændelige, både inden- og udendørs. Systemet har et meget robust kabinet og gør brug af et miljøvenligt hybrid energisystem, der sikrer en fuldstændig autonom virkning.

Det sidste nye i vores sortiment, specielt udviklet til branddetektion, kan fås i to modeller: UFO Red og UFO Red Fix. Førstnævnte bliver monteret på vores mobile enhed. Sidstnævnte system monteres fast, således at der kan holdes øje med dit område eller areal permanent.

Lav en aftale nu
Indhent tilbud nu

Fordele

 • Roterende thermometrisk kamera
 • Zoomfunktion, som kan indstilles for hver zone
 • Ved alarmudløsning igangsættes et skræddersyet alarmprotokol
 • Speciel software med datahistorik
 • Plug-and-play overvågningssystem
 • Kan let flyttes
 • Autonom løsning inkl. internet
Kooi-Security-29mrt19-54.jpg

UFO Red Branddetektion

Fokus på minimering af risiko for brand

Læs mere
Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

 

Professionel Branddetektion i hele Danmark

Brandforebyggelse er en kæmpe bekymring ved planlægning og styring af byggeri. Byggepladser har en stor brandfarerisiko på grund af en lang række faktorer. Affaldsstoffer, opløsningsmidler og ufærdige elektriske systemer kan alle forårsage brand. Der er også risiko for ødelæggelse, indbrud og ondsindede handlinger.

Vores firma Kooi Security Scandinavia er beliggende i Odense på Fyn, men vi udfører branddetektions-tjenester primært til byggepladser og forskellige arbejdsmiljøer over hele Danmark. Kooi Security er også en alarm- og vagtcentral, som du kan læse mere om hvad vi tilbyder her.

 

Hvordan kan byggepladser forhindre brande?

 • Sørg for affaldsdepoter

Udarbejd brand- og nødprocedurer, så du er i stand til at håndtere en brand, hvis det bliver nødvendigt.

 • Smid ofte skidt og affald ud

Lad ikke spildmaterialer blive på byggepladsen.

 • Aldrig forsøg på at afbrænde skrald

Bål på byggepladser er forbudt og kan hurtigt komme ud af kontrol.

 • Overlad det elektriske arbejde til kvalificerede elektrikere

Elektriske systemer bestående af kortsigtede forsyninger må kun installeres af en kvalificeret elektriker og skal vedligeholdes ofte.

 • Hold øje med varmeapparater

Kortsigtede varmeapparater skal være korrekt installeret på sikre steder og kontrolleres ofte. Varmeapparater må ikke efterlades uden opsyn.

 • Sikre højintenslys

Højintenslys bør ikke være dækket til eller placeret i nærheden af brandfarligt materiale. De skal være godt sat fast, så de ikke vælter. Behandle dem som var de varmeapparater.

 • Ingen rygning i højrisikoområder

Ryg ikke i områder med høj risiko for brand eller 'røgfri' områder. Undgå brugen af tændstikker når der skal ryges.

 • Sikre brandbare materialer

Før der påbegyndes arbejde med ekstrem varme, sikre da at brandbare materialer er fjernet i området. Ikke-flytbare ting skal dækkes med varmebeskyttende tæpper. Undervurdér ikke afstanden for, hvor langt varmestråler og gnister kan nå.

 • Afslut altid arbejde med ekstrem varme mindst 1 time før fyraften

Tjek for brandfare hver halve time indtil 1 time efter afsluttet arbejde.

 

Vores 3 bedste tips til forebyggelse af brande:

 1. Overvåg arbejdsmiljøet med et termisk kamera

Med et roterende termisk kamera måler UFO Red konstant temperaturen i affaldsdepotet. Når den målte temperatur overskrider den indstillede alarmgrænse, sendes der omgående et signal til vores certificerede alarmcentral (PAC). Vi behandler alarmen med højeste prioritet, og din protokol igangsættes straks.

 1. Rådfør dig med en ekspert

Sikre, at al farligt materiale er placeret et sikkert sted langt væk fra mulige brande. Konsulenter vil hjælpe dig med at overveje hvert enkelt aspekt, selv dem, som du måske har glemt alt om. Tøv ikke med at bede om hjælp fra en ekspert.

 1. Udarbejd en klar organiseringsplan af arbejdsmiljøet

Opbevar brandfarlige materialer, et sikkert sted på byggepladsen og væk fra ilden. Det vil hjælpe dig med at administrere arbejdsmiljøet meget bedre, og samtidig vil byggepladsen være meget mere sikker.

 

Hvordan reagerer en effektiv branddetektion?

 • Sirenealarmer

Ved alarmudløsning igangsættes en skræddersyet alarmprotokol. De skaber både visuel og vokal opmærksomhed, så alle ved at der muligvis er en brand.

 • Flammedetektionssystem

Reaktionen på en flamme afhænger af installationen, men kan være en alarmlyd, de-aktivering af brandstofs-kilde (f.eks. en propan- eller naturgaskilde), og aktivere et brandslukningssystem.

 • Anskaf det korrekte brandslukningsprodukt

Du skal have de rette former for brandslukker til dine lokaler, ellers opfylder du måske ikke de gældende regler.

 

Hvilken type af brandvisningssystem skal jeg bruge?

 • Termisk/Infrarødt kamera

Et termografisk kamera skaber et varmezone billede ved hjælp af infrarød stråling, ligesom et almindeligt kamera, der danner et billede ved hjælp af lys. Se her vores UFO Red termisk/infrarødt kamera.

 • Røgalarmer

Det kan enten være en standard røgalarm, eller farlig røg (kulilte, kuldioxid, metan) detektorer. En røgalarm er en enhed, der registrerer røg, typisk en indikation for brand. Kommercielle sikkerhedsalarmer sender et signal til en brandalarmskontrol som en del af brandalarmsystemet, mens husholdningernes røgdetektorer, også kendt som røgalarmer, generelt udsteder en lokal lyd eller visuel alarm fra brandalarmen selv.

 

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

 

Sådan specificeres et brandalarmsystem til en byggeplads

Brand er fortsat en af de største livsfare på byggepladser. Sikkerhedsstatistikken i bygge-og anlægssektoren er forbedret betydeligt det sidste årti, selvom statistikkerne for død og alvorlig skade fortsat er en af de højeste af alle industrier.

 

Hvilken type af brandalarmsanlæg skal jeg bruge?

At specificere et brandalarmsystem til en byggeplads ville være forholdsvist ligetil. Målet er klart; Få alle mennesker i sikkerhed i tilfælde af en brand på den mest effektive måde. Men, i modsætning til en færdigbygget bygning der vil have et brandalarmssystem indbygget, har en byggeplads ikke dette.

Det er fordi at en af udfordringerne ved et brandalarmsystem på en byggeplads er, at den ændrer sig dagligt. For eksempel, nye gulve, vægge eller pudsning gør det yderst vanskeligt at bruge et kabelsystem på grund af den konstante omplacering af ledningerne og alarmsignaler.

Når du vælger et brandalarmsystem, er der mange gode fordele ved at vælge en, der er specielt udviklet til byggeindustrien.

 

Hvad er fordelene ved et trådløst brandalarmsystem?

Den primære fordel ved at bruge et trådløst brandalarmsystem i forhold til en almindelig version med ledning er, at det er meget lettere at flytte alarmsignalet som bygningsarbejdet skrider frem.

Der gør placeringen af brandalarmens alarmsignal, varmedetektoren og røgalarmer til en langt mere effektiv proces. Der er ingen efterfølgende ledninger, som kræver specialister såsom elektrikere, og kan forårsage et man falder over ledningerne eller anden sikkerhedsmæssig fare, såsom at skære eller bore i dem.

Et andet problem med et almindeligt brandalarmsystem er, at det kan forhindre dine underleverandører i at lukke dele af bygningen.

For eksempel, hvert element af byggeprojektet kræver et kabelforbundet system og når det derefter er klar til næste fase, som boarding og pudsning, skal kabelsystemet demonteres, udføre arbejdet og derefter skal kabelsystemet geninstalleres! Vi kender entreprenører, der har brugt både kabelsystemer og trådløse brandalarmer og der er ingen sammenligning – de trådløse brandalarmer vinder overlegent, hver gang!

Frygter du tyveri eller hærværk på byggepladsen? Læs mere om vores midlertidige sikring af byggepladser her.

 

Hvad er de mest almindelige typer af ildslukkere?

 • Pulver brandslukker

Der er to typer af pulver brandslukkere, tørt pulver, som er standarden, og specialisten.

Fordele:

De virker på de fleste typer af brande, da de kvæler dem meget hurtigt. Specialistmodellen er den eneste, der virker på brændbare metaller.

Ulemper:

Der er en lille fare for, at branden genantændes. Ved anvendelse spreder pulveret sig over et større område og efterlader et restprodukt. Når pulverslukkeren anvendes i lukkede områder, kan det sløre synet og indhaleres.

 • CO2-brandslukker

De er primært anvendt til elektriske brande og ofte kombineret med skum brandslukkere.

Fordele:

De er ekstrem effektive på elektriske brande, og efterlader ikke rester, når de anvendes.

Ulemper:

Der er risiko for kolde forbrændinger, hvis brugeren holder ved hornet på ildslukkeren. Det er den mindst miljøvenlige brandslukker. Den omdanner ilten i luften til CO2, så der er en høj risiko for kvælning, når de anvendes i små lokaler.

 • Vand brandslukker

Standard vand brandslukkere kan kun virke ved brand af brandbart materiale, men kan være et godt valg for nogle lokaliteter som et lager eller opbevaringsfaciliteter.

Fordele:

Meget kold og slukker ilden hurtigt, og der er ingen negative miljøpåvirkninger.

Ulemper:

Virker kun på én form for ild, og det er meget farligt, hvis vandet kommer i kontakt med elektrisk udstyr.

 • Skum brandslukker

En af de mest almindelige typer af brandslukkere, og bruges generelt til brande, der involverer brandfarlige materialer og væsker.

Fordele:

Ikke giftigt, ikke skadeligt for de fleste materialer, og hvis det ved et uheld bruges på elektriske brande, sker der ikke så meget, selvom det ikke anbefales. Det er designet til at forhindre genantændelse af branden.

Ulemper:

Det er skadeligt for elektriske installationer, og det er farligt når det bruges til madlavningsbrande eller brandfarlige gasbrande.

Lav en aftale nu Indhent tilbud nu

Vores kunder