featured image

Branddetektion

Brug for mobil branddetektion? Hurtigt leveret på stedet! Bed med det samme om et tilbud eller ring +31512 544 145.

Forebyg risikoen for brand med mobil branddetektion 
I affalds- og genbrugsbranchen bliver affald sorteret, knust, brændt eller komposteret og risikoen for brand er betragtelig. Som virksomhed i denne branche skal du derfor være udrustet med detektionsudstyr der i tide kan undgå at der opstår en stor brand. Specielt til denne branche har vi derfor udviklet et innovativt branddetektionssystem: UFO Red.

Termisk kamera til hurtig branddetektion
UFO Red detekterer med et drejeligt termisk kamera, også kaldet varmesøgende kamera, konstant temperaturen på et (affalds)opbevaringssted. Når den målte temperatur er højere end den indstillede alarmtærskel, får vores certificerede private alarmcentral en melding. Derefter foretages der handling ifølge en protokol som bliver opstillet sammen med dig.

Kameraovervågning til overophedningsdetektion og branddetektion
Branddetektionssystemet UFO Red er således særligt velegnet til overvågning af store mængder overophednings- og brandfølsomme produkter. Du kan indsætte den mobile branddetektor med kamera både inden- og udenfor.

Vores kunder