Ansvarsfraskrivelse

Ophavsret
Indholdet af dette websted samt dets data, billeder, lyde, tekster og kombinationer heraf og dets software er beskyttet af ophavsret og databaserettigheder. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kooi Security er det ikke tilladt at kopiere dette websted eller dele heraf.

Ansvarsfraskrivelse
På trods af den konstante opmærksomhed og omhu i forbindelse med sammensætningen af dette websted og dets data, kan Kooi Security ikke garantere oplysningernes fuldstændighed, rigtighed eller vedvarende aktualitet. Kooi Security påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader af hvilken som helst form, som følge af eller på nogen måde er relateret til brug af hjemmesiden, (u)tilgængelighed af webstedet eller den software, der stilles til rådighed.

Tredjepartshjemmesider
Eventuelle oplysninger, der er angivet på dette websted og stammer fra tredjeparter, gengiver kun den relevante deltagers mening. Kooi Security er på ingen måde ansvarlig for indholdet heraf, heller ikke for adgang til eller informationen på et af de websteder, der er linket fra eller til dette websted.

Rammer
Det er ikke tilladt at bruge dette website inden for en andet.

Ansvarsfraskrivelse i e-mail
Oplysningerne i denne e-mail er udelukkende beregnet til modtageren. Brug af disse oplysninger af andre end modtageren er forbudt. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst ikke at bruge indholdet, og straks informere afsenderen herom ved at returnere beskeden og derefter slette e-mailen. Offentliggørelse, udgivelse, distribution og/eller levering af de i e-mailen modtagne oplysninger til tredjepart er ikke tilladt. Kooi Security er ikke ansvarlig for korrekt overførsel af en sendt e-mail eller for rettidig modtagelse heraf. Kooi Security benytter ikke eksterne e-mails til at indgå forpligtelser.

Vores kunder